top of page
bmx2.jpg

Sikkerhet

adventuremark-large-250x250.jpeg
IRF_Logo-300x300.jpeg

En viktig del av en god opplevelse er fokus på utstyr og sikkerhet. Hos oss på Adventure Norway har sikkerhet alltid første prioritet, og du vil alltid bli utstyrt med nødvendig utstyr.


Vi har svært strenge sikkerhetsrutiner når det gjelder våre aktiviteter og vi har aldri hatt alvorlige ulykker på elva i løpet av de 18 årene vi har drevet med rafting i Mandalselva. Sikkerhet har alltid vært og vil alltid være første prioritet. Alle våre aktiviteter er tilrettelagt slik at gjestene våre skal føle seg trygge og godt ivaretatt.


Trening og opplæring
Etter å ha vært gjennom trening på land og i rolig vann, vil du være godt forberedt på sikkerhet, situasjonsforståelse og utstyr. Enhver med normal fysisk form vil være i stand til å takle de utfordringene som aktiviteten byr på.
Instruktører/guider


Våre guider er sertifisert etter standard av det Internasjonale Raftingforbundet IRF og har lang erfaring både i Mandalselva og andre elver nasjonalt og internasjonalt.


Utstyr
Hos oss er alt nødvendig utstyr du trenger for en god opplevelse inkludert i prisen. Grunnleggende utstyr består av hjelm, flytevest, neopren våtdrakt. Vårt utstyr er godkjent etter gjeldende CE-standard (europeisk standard).


Påkledning
Vi anbefaler alltid å ha med skikkelige klær tilpasset værforholdene. På kalde dager anbefaler vi ull- eller superundertøy til å ha under våtdrakt, dette gjør at temperaturen i elva ikke oppleves som noe problem.


Førstehjelp
Våre guider er sertifisert etter standard av det Internasjonale Raftingforbundet IRF og har erfaring fra Mandalselva og andre elver nasjonalt og internasjonalt. Alle har sikkerhets-, rednings- og førstehjelpskompetanse.


Forsikring
Vi har ansvarsforsikring som dekker skader/ulykker vi som arrangør er ansvarlige for. Forsikringssummen her er inntil kr. 10.000.000. Vi anbefaler at dere selv er ansvarlig for at dere har egen reiseforsikring.


Adventuremark

Vi er ett av to aktivitetsselskaper i Norge som oppfyller kravene og er Adventuremark sertifisert. Adventuremark dekker alle aspekter av den daglige operasjonen som kvalifikasjoner, utdanning/kurs, sikkerhet av utstyr, sikkerhet på kjøretøy og brannsikkerhet i forhold til innkvartering. Sikkerhetsprosedyrer for alle aktivitetene, førstehjelpstrening for ansatte, forsikrings- og kvalitetssikringstiltak.

bottom of page